به گزارش ترجمان صبح، علیرضا ایمانلو روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مصرف بی رویه آب در بحران کرونا تا ۲۵۰ لیتر برای هر فرد در شبانه روز افزایش یافته است، گفت: این میزان مصرف، تبریز را با مشکل کمبود آب مواجه می کند کما اینکه اکنون نیز با کمبود ۱۵ میلیون مترمکعب کسری در سال مواجه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: متوسط سرانه آب برای هر فرد ۱۵۰ لیتر در شبانه روز است که در تبریز ۲۲۰ بوده حتی برخی مواقع به علت کرونا مصرف تا ۲۵۰ لیتر نیز افزایش می یابد.  

وی افزود: تمام انرژی ها قابل تولید است اما آب قابل تولید نیست و بر این اساس باید ارزش داشته های خود را بدانیم چون این مایع حیاتی قابل بازگشت نیست اما با ۱۰ درصد صرفه‌جویی می توان از این بحران عبور کرد.  

ایمانلو با اشاره به اینکه ۶۵ شهر، یکهزار و ۵۰۰ روستا و در مجموع چهار میلیون نفر در آذربایجان شرقی تحت پوشش آبرسانی هستند، یادآوری کرد: اکنون ۸۰درصد از آب های زیرزمینی در استان برای شرب استفاده می شود که باید به ۴۰ درصد کاهش یابد چون این آب ها قابل برگشت نیست.  

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی همچنین گفت: آب تبریز از سه نقطه تامین می شود که شامل زرینه رود ۶۰درصد، چاه های عمیق ۳۱درصد، سد نهند ۱۳درصد و یک درصد نیز از قنات ها برداشت می شود.  

وی گفت: هر پنج سال یکبار نیازسنجی شهرها نسبت به آب انجام می شود که این نیازسنجی برای تبریز آخرین بار در سال ۱۳۹۰ انجام شده و بر اساس طرح جامع پیش بینی شده که این کلانشهر از سال ۱۳۹۵ موازنه منفی آب خواهد داشت که البته با مدیریت مصرف آب با آن کنار آمدیم البته در نقاط بلند شهر با قطعی آب مواجه شده ایم. 

وی گفت: ارتقای ایستگاه های پمپاژ تا ۸۰۰ لیتر در ثانیه، اصلاح خط انتقال ۹۰۰ میلی متری از مسیر سد نهند برای افزایش دبی از ۷۰۰ به ۹۵۰ لیتر در ثانیه برای تامین آب تبریز در کوتاه مدت با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار، انتقال آب سد قلعه چای عجب شیر به این شهرستان و روستاهای اطرافش و در ادامه انحراف آب زرینه رود به تبریز به عنوان راهکار میان مدت باید انجام شود. 

ایمانلو ادامه داد: آب ارس بهترین گزینه برای تامین آب شرب تبریز است و باید زودتر به این شهر برسد تا برای مدت ها مشکل آب برطرف شود .