به گزارش ترجمان صبح، در سال‌های اخیر موضوع تخریب و فروش خانه منتسب به باقرخان (سالار ملی) در محافل و خبرگزاری‌های تبریز به موضوع مهمی تبدیل شده و دوستداران میراث فرهنگی خواستار تملک و بازسازی این خانه شده‌اند که تاکنون اقدام قابل قبولی در این رابطه صورت نگرفته است.

خانه باقرخان در سال‌های انقلاب مشروطه و دفاع تبریز از نهضت انقلاب یکی از مقر‌های دفاع از مشروطیت در تبریز بود اما در سایه بی‌توجهی سالهای گذشته امروز تنها مخروبه‌ای از آن باقی مانده‌است که با‌رها اخباری مبنی بر فروش و تخریب آن صادر شده‌ است.

اخیرا پس از بالا گرفتن انتقادات مردمی، شورای شهر تبریز به موضوع تملک خانه باقرخان وارد شده است که رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز در گفتگو با ترجمان صبح، با بیان اینکه طرح تفکیکی در خانه منتسب به باقرخان اجرا شده و این خانه به چندین قطعه مسکونی تفکیک شده است، گفت: این خانه در کوچه سالار ملی واقع شده است که در ۳ قطعه تفکیک شده  از آن آثار تاریخی وجود دارد که متراژ دو قطعه به ترتیب ۶۵۰، ۵۵۰ می‌باشد و قطعه سوم در طرح تفکیکی به عنوان کوچه مطرح است.

وی با بیان اینکه شهرداری تاریخی فرهنگی منطقه ۸ تبریز قصد تملک قطعه ۶۵۰ متری را دارد، گفت: چون این تملک تمامی خانه تاریخی را شامل نمی‌‌شود ما به عنوان کمیسیون معماری و شهرسازی به تملک هردوقطعه اسرار داریم و قطعه سوم در طرح تفکیک به عنوان کوچه مطرح است که باید میراث فرهنگی با این موضوع موافقت کند.

بابایی اقدم با اشاره به اینکه در کمیسیون معماری و شهرسازی مقرر شده مستندات تاریخی برای اثبات انتساب خانه به باقرخان جمع آوری شود تا پس از آن شهرداری نسبت به تملک این خانه اقدام کند، گفت: اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان موافقت خود برای مرمت این خانه را اعلام کرده که پس از تملک دو قطعه این اقدام صورت خواهد گرفت.