به گزارش ترجمان صبح، امروز ۲۵۰۰بسته گوشت گرم گوسفند در شهرها و روستاهای آذربایجان شرقی توزیع شد.
محمدیوسف شاکری دبیر کانون های خدمت آستان قدس رضوی در آذربایجان شرقی گفت: بسته های عقیقه با هدف کمک به محرومان و حمایت از اقشار آسیب دیده از کرونا توسط دفاتر آستان قدس رضوی در شهرستان ها توزیع می شود.
به گفته وی ارزش ریالی بسته ها ۳۷۵میلیون تومان می باشد.