به گزارش ترجمان صبح، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی استان به شرح زیر است:

_کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش تدریجی دما در آذربایجان شرقی (چهار درجه)

_ادامه عملیات کاشت زراعت‌های ذرت و صیفی جات

_آبیاری درختان میوه بر اساس نوع خاک و درجه حرارت و نیاز آبی

_کاشت گوجه فرنگی و مبارزه با آفات آن

_کنترل علفهای هرز و مدیریت تغذیه و آبیاری در نهالستان‌ها

_ردیابی شپشک آرد آلود انگور

_سمپاشی درختان میوه دانه دار جهت کنترل و پیش گیری از بیماری‌هایی از قبیل سفیدک، لکه سیاه و آتشک

_در صورت لزوم مبارزه با بیماری لکه سیاه در باغات سیب

_سم پاشی درختان میوه هسته دار با استفاده از سموم مشترک جهت پیشگیری از انواع بیماری‌ها از جمله سفیدک‌ها، غربالی و لب شتری

_پایش آفت مگس زیتون و پایش آفت ملخ در مزارع

_تغذیه طیور در ساعات خنک روز

_قراردادن آب خنک و تمیز در دسترس دامهای شیری و گوساله‌ها به منظور کاهش استرس گرمایی

_انتقال کندوها به مناطق خنک تر و دور از تابش مستقیم آفتاب

_تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به گرم شدن هوا

_تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی‌های زنبور عسل

_رنگ آمیزی کندوهای زنبور عسل با رنگ‌های سفید و استقرار کندوها در زیر سایه درختان