به گزارش ترجمان صبح، به نقل از شهریار، با توجه به اهمیت باغ گلستان که به عنوان اولین پارک شهری تبریز مطرح میباشد، شهرداری منطقه ۸ تبریز عملیات نوسازی سنگفرش و جداول باغ گلستان را بطور جدی از هفته های گذشته آغاز کرده و بر آن است تا این پارک منحصر بفرد را به زودی با ساماندهی و نوسازی، در اختیار شهروندان گرامی قرار دهد.