به گزارش ترجمان صبح،علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت : با اینکه این امر در حیطه وظایف سازمان مدیریت پسماند نبود اما ما به خاطر احساس مسوولیت انسانی و اخلاقی در سریعترین زمان محل را پاکسازی کرده و داروهای رها شده در جاده باباباغی را جمع آوری کردیم.

وی افزود : نمایندگانی از اداره بهداشت تبریز و کلانتری منطقه در محل حضور داشتند و صورتجلسه‌ی تنظیم شده نیز به امضاء آنها رسید.

اصغری ادامه داد : به وسیله نمونه برداری هایی که از داروهای رها شده صورت گرفته و مدارک کشف شده در محل، مسئله از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد .

او در آخر خاطر نشان کرد : محیط زیست از آن همه ما و فرزندانمان که آینده کشور در دستان آنان خواهد بود، است و همه باید در حفظ این نعمت بی بدیل الهی کوشا باشیم.