به گزارش ترجمان صبح، شاپور ارصلانی با اعلام این خبر گفت: باتوجه به قدمت تاریخی این ایستگاهها، پس از تشکیل پرونده ثبت ایستگاههای راه آهن مراغه و پیام مرند در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجانشرقی و با پیگیر های اداره کل راه آهن آذربایجان بر اساس ابلاغیه های جداگانه وزیرمحترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در اجرای قانون حفظ آثار ملی ، طی نامه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ، ایستگاه راه آهن مراغه به شماره ۳۲۸۷۰ و ایستگاه راه آهن پیام مرند به شماره ۳۲۸۷۱در فهرست آثار ملی کشور ثبت شدند.

پس از ریل گذاری خط تهران – تبریز ایستگاه راه آهن مراغه نیز در دی ماه ۱۳۳۵ مورد بهره برداری گرفت . این ایستگاه دارای

ویژگی‌های منحصر به فرد معماری بوده و در صنعت حمل و نقل ریلی کشور یکی از شاهراه‌های ارتباطی صنعت حمل و نقل ریلی ، دارای نقش مهمی است .
ایستگاه قدیمی راه آهن پیام یکی از ایستگاههای طولخط محور تبریز – جلفا هست که با افتتاح این محور در سال ۱۲۹۵ شمسی مورد بهره برداری قرار گرفته واین ایستگاه در فاصله ۷۸۹ کیلو متری از تهران قرار دارد