به گزارش ترجمان صبح، حجت فتحی در جمع خبرنگاران گفت:  از زمان شیوع کووید ۱۹ در آذربایجان شرقی، ۲۲ نفر در استان ادعا کرده‌اند که راه درمان کرونا با طب سنتی را می دانند، از هرکس که چنین ادعایی داشته درخواست کردیم دلایل و پروپوزال علمی ارائه کنند که از هیچ کدام از این مدعیان خبری نشده است.

وی ادامه داد: به ادعای برخی از این افراد، داروی گیاهی درمان کرونا به آنها الهام شده و راه علمی برای ادعای خود ندارند!

وی خاطرنشان کرد: طرح‌ها و پیشنهادات در قالب پروپوزال، قابل ارائه و بررسی و حتی صدور مجوز است.

 پورفتحی یادآور شد: البته برخی از این افراد به حدی از ادعایشان نامطمئن بودند که با توجه به احتمال بالای انتقال ویروس در بخش‌های کرونا حتی حاضر به ورود به این بخش‌ها نیز نشدند.