به گزارش ترجمان صبح، علیرضا زبردست با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای ارتقاء میزان ایمنی بازار تبریز، جعبه ویژه تجهیزات اطفاء حریق و شیر هیدرانت در بازار ایکی قاپیلی تبریز نصب و آموزش‌های لازم به اصناف و کسبه بازار تبریز ارائه شد.

وی اضافه کرد: با توجه به وقوع دو فقره آتش سوزی و خسارات ناشی از آن در بازار ایکی قاپیلی تبریز در طول یک دهه گذشته و نیاز به ضرورت حفظ این مجموعه به عنوان میراث فرهنگی وتجاری، نیازمند بررسی و پیش بینی اقداماتی برای پیشگیری از بروز حریق بود.

وی افزود: به همین منظور اقدامات موثری در این راستا توسط سازمان آتش نشانی تبریز انجام شد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، زبردست ادامه داد: با بررسی‌های کارشناسی از سوی سازمان آتش نشانی، علاوه بر نصب شیرهای هیدرانت در محدوده و هسته مرکزی بازار تبریز، جعبه‌های تجهیزات آتش نشانی و خاموش کننده‌های دستی نیز در بازار تاریخی تبریز نصب شد.

وی از ارائه آموزش‌های عمومی ایمنی و نحوه استفاده از خاموش کننده‌های دستی برای اصناف و کسبه بازار با عنوان آموزش چهره به چهره خبر داد.

وی با اشاره به اینکه اطفاء حریق در لحظات اولیه از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: با توجه به ممکن نبودن استقرار خودروهای عملیاتی در داخل بازار، یک دستگاه جعبه تجهیزات آتش نشانی و یک دستگاه شیر هیدرانت در محوطه بازار ایکی قاپیلی نصب شد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در خاتمه متذکر شد: آموزش‌های ویژه به این منطور نیز جهت استفاده از شیر هیدرانت برای اصناف و کسبه ارائه شد تا بازاریان با استفاده از این تجهیزات تا رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، اقدام به مهار و کنترل حریق کنند.