به گزارش ترجمان صبح، ریزش آوار ساختمان در حال احداثی در خیابان رضانژاد تبریز، یک مصدوم برجای گذاشت.

با گزارش ریزش آوار ساختمان در حال احداثی در خیابان رضا نژاد و مصدومیت یک کارگر ساختمانی در ظهر روز جمعه، آتش نشانان به محل حادثه اعزام شده و عملیات امداد رسانی را آغاز کردند.

به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، این حادثه بر اثر ریزش دیوار بلوکی رخ داده و منجر به مصدوم شدن کارگر ۶۹ ساله از ناحیه پای راست شده بود.

آتش نشانان با رعایت اصول ایمنی در عملیات آوار برداری، مصدوم را به بیرون منتقل کرده و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند.

 اجرای عملیات این حادثه را آتش نشانان ایستگاه شماره یک به اتمام رساندند.