به گزارش ترجمان صبح، ایوب نیکنام لاله با انتشار تصاویری در صفحه اینستاگرام خود شواهد و مدارکی از تلاش مردم و خیران تبریز برای پیشگیری از رواج تکدی گری در این شهر ارائه کرد.

در یکی این تصاویر اطلاعیه هایی مبنی بر تلاش هیئت دارالمساکین برای تهیه لوازم و زیرساختهای اولیه اشتغال فقرا منتشر شده است.

در تصویر دیگری، ضمن اعلام ممنوعیت تکدی گری در سطح شهر اعلام شد، فقرا و کسانی که امکان تامین مایحتاج زندگی را ندارند خود را به دارالعجزه و دارالمساکین معرفی کنند و کسانی که توانایی بدنی و حرفه ای خاص دارند خود را برای کسب شغلی مناسب معرفی کنند.

تصویر سوم نیز، مربوط به سند راهکار بلدیه (شهرداری) تبریز جهت مقابله با تکدی گری در سال ۱۲۹۸ بوده و در متن این اعلان آمده است:

اداره تامین اعاشه نسبت به تامین مایحتاج زندگی افراد نیازمند و تامین شغل مناسب برای افراد بیکار کرده، با این وجود برخی به علت تن پروری از اجرای این طرح فرار کرده و در سطح شهر اقدام به تکدی گری می کنند.

در ادامه متن این اطلاعیه از شهروندان تبریزی درخواست شده: هیچ مبلغی از سر دلسوزی به این افراد پرداخت نکنند و در صورت مشاهده متکدیان در سطح شهر فورا به اداره نظمیه (نیروی انتظامی) اطلاع دهند تا فرد خاطی توسط ماموران آن اداره به دارالمساکین انتقال یابد.