به گزارش ترجمان صبح، به نقل از خبرآنلاین، تدروس آدانوم  مدیر کل سازمان بهداشت جهانی نسبت به عادى سازى امور در کشورها پس از قرنطینه هشدار داد و گفت در شرایط کنونى آخرین کارى که کشورها مى توانند بکنند بازکردن مدارس و کسب و کار است.