به گزارش ترجمان صبح، علیار راستگو خبر داد: از بستان آباد، سراب، شبستر، مراغه و عجب شیر، مرند و جلفا، ملکان و میانه به عنوان ۷ حوزه انتخابیه ای نام برد که نتیجه انتخابات آنها از سوی شورای نگهبان تایید شده است. 

وی افزود: بررسی نتیجه انتخابات مجلس یازدهم در ۶ حوزه انتخابیه باقیمانده آذربایجان شرقی توسط شورای نگهبان نیز در حال طی فرآیند های رایج است.