به گزارش ترجمان صبح، براساس مصوبه قرارگاه زیستی استان آذربایجان شرقی مورخ ۱۰اسفند ماه، به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، کلیه ادارات استان از روز یکشنبه ۱۱ اسفند تا پنجشنبه این هفته از ساعت ۸ صبح شروع و  در ساعت۱۲:۳۰ پایان خواهد یافت.

در صورت دریافت جزییات بیشتر در این خصوص از جمله جزییات فعالیت بانک ها، این خبر بروزرسانی می شود.