به گزارش ترجمان صبح، موسی خلیل اللهی روز پنجشنبه در جمع مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تکریم ارباب رجوع را از اولویت های اصلی دستگاه قضایی اعلام و اضافه کرد: دادگستری آذربایجان شرقی در نظر دارد فعالیت های دفاتر خدمات الکترونیکی را گسترش و تقویت کند چون با این اقدام بخش مهمی از مشکلات مربوط به رفت و آمد مراجعان به واحدهای قضائی حل می شود.

وی اظهار داشت: دادرسی الکترونیک به معنای عام کلمه انقلاب و تحولی عمیق در قوه قضاییه است که آثار متعدد تکریم ارباب رجوع، کاهش مراجعات متعدد مردم به دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای امور را به دنبال داشته است.

خلیل اللهی با برشمردن مزایای ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی، نوع رفتار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در جلوگیری از اطاله دادرسی و تکریم ارباب رجوع تأثیرگذار دانست.

وی با اشاره به پیش بینی استقرار مشاوران حقوقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای نظارت بر ثبت دادخواست ها، بهره مندی شهروندان از این مشاوران را مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: با این کار دادخواست به نحو صحیح تنظیم و به مراجع قضایی ارسال می شود.

خلیل اللهی تکریم ارباب رجوع را از اولویت های محوری دستگاه قضایی اعلام کرد و  بر اسکن دقیق و واضح اوراق مراجعین به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط متصدی دفتر و ترغیب ارباب رجوع به مراجعه به شوراهای حل اختلاف در پرونده های حقوقی تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان نیز در این نشست با بیان اینکه نبود نظارت مدیران دفاتر الکترونیک خدمات قضایی بر فعالیت دفاتر منجر به سرگردانی مردم می شود، گفت: با هماهنگی می توان از سرگردانی و اتلاف وقت و هزینه مراجعین به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جلوگیری کرد.

مجید فراهانی بر حضور مستمر مدیران دفاتر خدمات قضایی در محل دفتر و درج اطلاعات دقیق اشخاص در سامانه ثنا تاکید کرد.

وی ادامه داد: رفتار و گفتار مدیران و کارکنان دفاتر خدمات قضایی با مراجعین باید با رعایت حداکثر احترام و تکریم باشد.