به گزارش ترجمان صبح به نقل از عصرایران، هفته‌نامه انگلیسی زبان “مسکو تایمز” چاپ مسکو، در این باره نوشت:” خطر براندازی حکومت ایران با حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا ممکن است دولت روسیه را از موضع کنونی بی‌طرفی در منطقه خاورمیانه خارج کند و به سمت حفاظت جدی از منافع روسیه در منطقه از جمله ارایه کمک نظامی به ایران در صورت درگیری این کشور با ایالات متحده آمریکا سوق دهد.”

این مطلب افزوده است:” ممکن است روسیه پیش از آغاز جنگ احتمالی و یا در زمان جنگ احتمالی ایران و آمریکا، اطلاعات عملیاتی مفیدی در اختیار ایران قرار دهد.”

بر اساس این گزارش:” اگر ضرورت داشته باشد روسیه ممکن است گزینه تقویت سامانه‌های نظامی ایران را در آستانه یک درگیری احتمالی این کشور با ایالات متحده آمریکا، برای خود محفوظ بداند.”

با وجودی که طی هفته‌های گذشته تنش لفظی بین مقامات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش بوده، اما مقامات تهران و واشنگتن همزمان تاکید کرده‌اند قصد جنگ با یکدیگر را ندارند و آغازگر جنگ نخواهند بود؛ با این حال دو طرف تاکید کرده اند با آمدگی کامل در صورت تهاجم نظامی طرف مقابل، از منافع خود دفاع خواهند کرد.