به گزارش ترجمان صبح، پیام صدقی با بیان این‌که حدود ۸۵ درصد مدارس استان به سیستم گرمایشی ایمن مجهز هستند، اظهار کرد: امسال اعتباری برای تجهیز مدارس به سیستم نوین بخاری هرمتیک، ابلاغ شده است.
 وی افزود: در حال خریداری حدود ۷۰۰ بخاری هرمتیک برای مدارس استان هستیم و طی دوماه آتی در مدارس مناطق سردسیر استان نصب  می‌شوند و مابقی بخاری‌های هرمتیک برای مدارس استان نیز در صورت تامین اعتبار خریداری خواهند شد.
وی یادآور شد: سال گذشته حدود ۸۰ بخاری گازسوز هرمتیک برای مدارس استان خریداری شد.
صدقی با بیان این‌که در استان از مجموع کلاس‌های درس، حدود ۳۲درصد کلا‌س‌ درس غیر مستحکم، ۲۶ درصد نیمه مستحکم و ۴۲ درصد مستحکم هستند، بیان کرد: در استان هفت هزار و ۶۶۵ کلاس غیر مستحکم، شش هزار و ۲۳۶ کلاس نیمه مستحکم و  ۱۰ هزار و ۱۶۵ کلاس مستحکم وجود دارد.
وی از فعالیت ۳۸۴ مدرسه کانکسی در استان خبر داد و گفت: یک مدرسه‌ی خشتی نیز در استان دایر بوده که مناقصه تخریب و بازسازی آن نیز انجام شده است و در سال ۹۸ شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

ایسنا