افتتاح پروژه های عمرانی در روستای «خواجه دیزج» | پایگاه خبری، تحلیلی ترجمان صبح