بازدید نائب رئیس مجلس از نمایشگاه کتاب تبریز | پایگاه خبری، تحلیلی ترجمان صبح