April 09,2020 | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

TARJOMAN SOBH News Agency

ترجمان‌صبح بررسی می‌کند/

دولت الکترونیک ناکام در فاز اجرایی آموزش مجازی / دانش آموزان رایگان آموزش می بینند، دانشجویان پولی!

این روزها خیل عظیمی از دانشجویان در فضای مجازی از آموزش های الکترونیکی کم کیفیت دانشگاه ها با اینترنت کم سرعت انتقاد می کنند ولی صدایشان به جایی نمی ر...

آرشیو | حوزه و دانشگاه