به گزارش ترجمان صبح، به نقل از ایسنا، بیت اله عبدالهی افزود: در جامعه عشایری مشکلات فراوانی وجود دارد که نیاز به توجه ویژه دارند و خدمات رسانی به این قشر آسیب پذیر و پرتلاش جامعه می تواند بسیاری از کاستی ها و کمبودهای این عزیزان را کاهش دهد.
وی افزود: باید برای لمس بهتر مشکلات و گرفتاری های عشایر مسئولان به آن مناطق مراجعه نمایند و از نزدیک با درخواستها و مشکلات آنها آشنا شوند و چاره سازی کنند.
عبدالهی ادامه داد: در حال حاضر دامداری سنتی که یکی از راه های امرار و معاش عشایر می باشد رفته رفته کمرنگ تر می شود و حمایت از قشر عشایر می تواند به ارتقاء دوباره دامداری سنتی و در نتیجه توسعه آن در امر اقتصاد و اشتغال عشایر کمک کند.
وی با انتقاد از برخی قوانین نادرست اداری به ویژه در بحث مراتع و چراگاه های عشایری خواستار رسیدگی جدی و حل این مشکل از طریق کارشناسان ذیربط شد تا علاوه بر استفاده صحیح عشایر از این مراتع باعث تخریب و خسارت به این منابع طبیعی و خدادادی نشوند.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت ایجاد کلاس های آموزشی و بهداشتی در خصوص دامداری، مرتعداری و بهداشت تأکید کرد.