به گزارش ترجمان صبح، دکتر محمد صفریان  با اشاره به علت ناموفق بودن رژیم‌های لاغری اظهار کرد: چاقی و مشکلات ناشی از آن در تمامی نقاط دنیا مطرح است، از این رو بسیاری از افراد به رژیم درمانی روی می‌آورند که به دلیل استفاده از رژیم‌های لاغری نامناسب، انتظارات نادرست از آن رژیم و سخت بودن تغییرات رفتاری با شکست مواجه می‌شوند.
وی افزود: با توجه به تغییر فرهنگ ارتباطات، مراودات، تغذیه و سبک زندگی، پیروی از یک رژیم درمانی خاص برای لاغری بسیار مشکل است. به نظر می‌رسد تغییر الگوی غذایی واژه‌ی بهتری برای کاهش وزن باشد، چرا که رژیم غذایی همواره شکست را در پی خواهد داشت و این در حالی است که تغییر الگوی غذایی همیشه امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به عادات غذایی نادرست افراد ادامه داد: این عادات نیز مختص ایران نبوده و در همه جا به چشم می‌خورد. استفاده از غذاهای چرب و پرنمک، فست فودها، بی‌تحرکی، زندگی ماشینی و  مصرف سیگار از علل بروز چاقی و بیماری‌های ناشی از آن به شمار می‌آیند که با گذشت زمان نیز رو به افزایش بوده و الگوهای رفتاری و سبک زندگی مهم‌ترین علل چاقی هستند.
عضو برد تغذیه‌ی وزارت بهداشت با تاکید بر نقش فرهنگ سازی برای اصلاح الگوهای سبک زندگی و کاهش وزن گفت: آگاهی بخشی، آموزش و اصلاح روابط حاکم بر جامعه از جمله راهکارهایی است که می‌تواند نقش موثری را در داشتن الگوی زندگی خوب داشته باشد.

ایسنا