به گزارش ترجمان صبح، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس از معرفی «اردکانیان» و «غلامی» به عنوان وزرای پیشنهادی نیرو و علوم به مجلس خبر داد.
دکتر منصور غلامی(متولد همدان) رئیس فعلی دانشگاه بوعلی همدان و رضا اردکانیان(متولد یزد) قائم مقام و معاون امور آب وزارت نیرو در دولت اصلاحات بود.