به گزارش ترجمان صبح، علیرضا منادی در جریان بازدید از پروژه آزاد راه “تبریز-سهند” با بیان اینکه پروژه آزاد راه “تبریز -سهند” از مجلس هشتم آغاز زده شده است، گفت: این آزاد راه به علت نواقص و مشکلات آن، چند سالی بود که پیشرفت کندی داشت.

وی اضافه کرد: در دو سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده است و ما هم پیگیر آن بودیم تا جمعیت ۱۵۰ هزار نفری شهر جدید سهند برای رفت و آمد به تبریز در رفاه و آسایش باشند.

به گزارش  روابط عمومی شرکت عمران شهر سهند، وی تاکید کرد: تکمیل شدن این آزاد راه از آرزوهای دیرینه مردم منطقه بوده و ارتباط اهالی شهر جدید سهند، اسکو و روستاهای اطراف با تبریز را تسهیل خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز در ادامه این بازدید، گفت: بیش از ۴۵ درصد تملک این پروژه در دو سال اخیر انجام شده است.

وی افزود: با توجه به پیگیری معاون وزیر و رئیس شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و همچنین پیگیری‌های روزانه و بازدیدهای استاندار و نمایندگان و مسئولان، این پروژه در طول دو سال گذشته به هیچ عنوان مشکل مالی نداشته ومتوقف نشده است.

عباس مصطفوی خاطرنشان کرد: فقط ۱.۵ کیلومتر مسیراز  آسفالت نشده و از پل‌های خاص این پروژه، تمامی پل‌ها به خصوص پل‌های کرجان و اسنجان باتمام رسیده است و پل اندیشه نیز با پیشرفت ۸۵ درصدی ظرف یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.