به گزارش ترجمان صبح،در حال حاضر شواهدی مبنی بر انتقال کرونا ویروس جدید از غذا و موادغذایی وجود ندارد،
در مرحله اول این ویروس توسط قطرات سرفه و عطسه افراد آلوده به اشخاص دیگر منتقل می‌شود.

با توجه‌به اینکه قطرات پخش شده از سرفه و عطسه می‌توانند روی اشیاء و سطوح فرود بیایند، اما هنوز معلوم نیست این میزان آلودگی منجر به بیماری گردد.

کرونا ویروس نمی‌تواند در غذا رشد کند، اگرچه باکتری‌ها در شرایط مناسب می‌توانند در غذا رشد کنند اما ویروس‌ها مانند ویروس کوید ۱۹ برای زنده ماندن و تکثیر به یک میزبان زنده احتیاج دارند و نمی‌توانند در غذا رشد کنند.

علاوه بر رعایت فاصله اجتماعی بین هم نوعان خود، بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به کوید ۱۹ داشتن عادت‌های خوب بهداشتی است.

همیشه شستن دست‌ها بعد از خرید قبل از تماس با مواد غذایی قبل از خوردن غذا و بعد از استفاده از دستشویی حداقل به مدت ۲۰ ثانیه با آب و صابون و رعایت بهداشت بینی و دهان و دستگاه تنفسی مورد تاکید است.