به گزارش ترجمان صبح، بابک شریفی اظهار کرد: آغاز بکار پروژه پایدارسازی ترانشه های اتوبان پاسداران با هدف جلوگیری از ریزش احتمالی در این بخش از اتوبان پاسداران توسط سازمان عمران تبریز درحال اجرا است.

وی ادامه داد: پروژه پایدارسازی ترانشه های اتوبان پاسداران درحال حاضر با عملیات خاکبرداری با حجم حدود ۶۰۰ متر مکعب در روز ادامه خواهد یافت.

مدیر عامل سازمان عمران تبریز افزود: این پروژه در محدوده تله کابین تبریز با اجرای رمپ و ‌برمه و ایجاد جلوه بصری وگسترش فضای سبز عملیات عمرانی این پروژه توسط سازمان عمران تبریز اجرایی می شود.

شریفی خاطرنشان کرد:این پروژه به کارفرمایی و در محدوده شهرداری منطقه یک وبا اعتبار ۶۴ میلیارد ریال ، توسط سازمان عمران تبریز اجرا می شود.