به گزارش ترجمان صبح، علی آجودان زاده در نشست کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی گفت: خارج از حواشی های ایجاد شده نباید نافی تلاش ها و خدمات شهرداری منطقه ۶ بود و باغ شهر تبریز نمونه ی از این خدمات است ولی در خصوص حواشی های ایجاد شده در خصوص روستاهای الحاقی باید پاسخ شفاف و سریع باشد.

آجودان زاده ادامه داد: شورای عالی معماری و شهرسازی بر اساس مصوبه وزارت کشور روستاهای مد نظر را جزو روستاهای الحاقی شهر تبریز قرار داد و کد آبادی آنان حذف شد ولی بعداً اعلام شد کد آبادی آنان حذف نشده و اگر بودجه ای اختصاص داده شده غیر قانونی است و تا زمانی که نامه شورای عالی معماری و شهرسازی بود بودجه های اختصاص یافته و هزینه شده کاملاً قانونی است.

وی با بیان اینکه در هزینه کرد بودجه ها باید با عدالت رفتار شود، گفت: برخورداری تمام مناطق از بودجه اختصاص یافته باید یکسان باشد و هدف کمیسیون شفاف سازی و تلاش برای جلوگیری از متضرر شدن مردم است.

فرج محمد قلیزاده دیگر عضو شورای شهر تبریز در این جلسه با اشاره به کمبود فضای سبز در حوضه منطقه ۶ گفت: در بعضی از روستاهای الحاقی از نظر کارهای عمرانی بهتر از سایر روستاها و حتی شهر تبریز عمل شده است که این جای تعجب دارد.

محرم محمد زاده دبیر کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی با اشاره به عدم حضور برخی از مدیران شهرداری در جلسات کمیسیون گفت: غیبت مدیران در جلسات قابل توجیح نیست و باید با حضور در جلسات کمیسیون در جریانات مشکلات شهر و شهروندان باشند.

وی با بیان اینکه وظیفه همه مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر مشخص است گفت: هیچکس از اعضای شورای شهر نگفته که روستا‌ها الحاق شود یا آنها برای انتخابات شورای شهر رای بدهند یا ندهند.

عضو کمیسیون تحقیق و نظارت با بیان اینکه شورای شهر در الحاق روستا‌ها نقشی ندارد و وزارت کشور در این خصوص تصمیم گیری می‌کند گفت: این درست نیست که شورای شهر را مسبب مشکلات درالحاق یا عدم الحاق روستا بدانیم.

سامان احمدزاده شهردار منطقه ۶ نیز در این جلسه با اشاره به تحقق ۹۲ درصدی بودجه سال ۹۸گفت: درصد تحقق بودجه ای منطقه نسبت به سال ۹۷ یک و نیم برابر و سال ۹۶ سه برابر شده است.

وی ادامه داد: ۵۱ درصد از بودجه مصوب، عمرانی است که رتبه سوم را از نظر تحقق بودجه عمرانی بین سایر مناطق داریم.

شهردار منطقه ۶ با اشاره به پروژه‌های عمرانی انجام شده در این منطقه گفت: تعریض جاده آناخاتون،احداث خیابان ۳۵ متری صنعتگران، مسیر شهرک شهید صیاد شیرازی، احداث پارک محله ای آناخاتون، احداث باغ شهر با معماری ایرانی، مدیریت آب خام منطقه با هزینه کرد یک میلیارد تومان و آماده سازی و اجرای طرح های زیر بنایی شهرک مایان از اهم پروژه های عمرانی سال ۹۸ است.

احمدزاده با اشاره به هزینه های عمرانی چهار روستای الحاقی در حوزه شهرداری منطقه ۶ گفت: در سال ۹۸ صورت وضعیت های پرداختی از بابت چهار قرارداد پروژه عمرانی؛ روستای آناخاتون و الوار ۳۲۳ میلیون تومان ، الوار و آناخاتون ۱۷۳ میلیون تومان، سهلان و اوغلو ۱۹۲میلیون تومان و آناخاتون سهلان ۳۰۸ میلیون تومان از محل ساماندهی روستاهای الحاقی هزینه شده است.