به گزارش ترجمان صبح، دکتر امیرحسین جمشیدی با بیان اینکه ادعا‌های بسیاری در خصوص تولید‌ دارو‌ از طریق روش‌های طب اسلامی انجام می‌شود، گفت: افراد بسیاری‌ که اغلب آنها سودجو‌ هستند با اشاره به احادیثی که صحت‌ آنها معلوم نیست اقدام به تجویز دارو می‌کنند که هرگز مورد آزمون قرار نگرفته و اثر گذاری آنها تایید نشده است.
وی افزود: طبی با عنوان طب اسلامی نداریم و ادعاهای موجود پیرامون آن باید راستی آزمایی شود که در موضوع کرونا نیز شاهد بسیاری از ادعا ها بودیم .

جمشیدی با بیان اینکه کل سیستم نظام کاری طب سنتی اسلامی است، گفت: اگر بگوئیم طب اسلامی وجود دارد باید بقیه طب‌ ها غیر اسلامی باشد.

رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم‌ پزشکی ایران با بیان اینکه ۲۰۰ مکتب طب سنتی در دنیا وجود دارد که طب ایرانی یکی از آنها است، گفت: طب‌ های سنتی به عنوان یک روش مکمل درمانی که ضابطه مند است و روشهای درمانی‌ آن مورد آزمون‌ قرار گرفته در کنار طب رایج پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این متخصص طب سنتی ایرانی با بیان اینکه برخی مباحث اغواء گرانه در طب اسلامی وجود دارد، گفت: طب سنتی به تنهایی نمی‌تواند درمان کننده باشد اما در برخی مواقع سودجویان با نام طب اسلامی چنان باوری به بیماران برای بهبودی می‌دهند که آنها را از پیگیری درمان دلسرد می‌کنند و این امر موجب آسیب رسانی به بیماران می‌شود.

جمشیدی با اشاره به اینکه هرگز نگفتیم طب سنتی جایگزین طب رایج باشد، اظهار کرد: طب سنتی مکمل طب رایج است و بیشتر اهداف آن پیشگیری به شمار می رود تا از ابتلا به بیماری جلوگیری شود.

وی با اشاره به برخی حواشی و مسائل موجود پیرامون عطاری ها گفت: زمانی می‌توانیم موفق باشیم و شاهد حواشی درخصوص عطاری ها نباشیم که خانواده‌ ها اطلاعات کاملی در این زمینه داشته و بدانند چه چیزی را استفاده‌ می‌کنند.

رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: مردم باید تلنگری به خودشان بزنند و خودشان کارشناس خودشان باشند و بدانند که دارو‌های تایید شده و مورد نیاز را از مراجع استاندارد تهیه کنند.

جمشیدی با بیان اینکه مشکل فروش دارو‌های غیر استاندارد تنها در عطاری ها توزیع نمی‌شود و برخی داروخانه‌ها نیز دارو‌های شیمیایی غیر استاندارد ارائه می‌کنند‌، اظهار کرد: سیستم نظارتی دانشگاه‌ها خوب عمل می‌کنند اما برای نتیجه بهتر مردم باید خود بازرس خود باشند.

حجت فتحی رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با بیان اینکه ۲۲ مورد ادعای درمان بیماران کرونایی با داروهای گیاهی به دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارائه شد، گفت: هیچکدام از مدعیان برای اثبات ادعای خود قدمی برنداشتند.

وی گفت: از زمان شیوع کووید ۱۹ در آذربایجان شرقی، ۲۲ نفر در استان ادعا کرده‌اند که راه درمان کرونا با طب سنتی را می دانند، از هرکس که چنین ادعایی داشته درخواست کردیم دلایل و پروپوزال علمی ارائه کنند که از هیچ کدام از این مدعیان خبری نشده است.

فتحی ادامه داد: به ادعای برخی از این افراد، داروی گیاهی درمان کرونا به آنها الهام شده و راه علمی برای ادعای خود ندارند!

رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز خاطرنشان کرد: طرح‌ها و پیشنهادات در قالب پروپوزال، قابل ارائه و بررسی و حتی صدور مجوز است.

پورفتحی یادآور شد: البته برخی از این افراد به حدی از ادعایشان نامطمئن بودند که با توجه به احتمال بالای انتقال ویروس در بخش‌های کرونا حتی حاضر به ورود به این بخش‌ها نیز نشدن