به گزارش ترجمان صبح، سیامک نوروزی با بیان اینکه بی‌احتیاطی و عدم رعایت اصول راهنمایی و رانندگی حادثه آفرین است، گفت: با گزارش وقوع این حادثه به سامانه ارتباطی ۱۲۵، تیم امداد و نجات ایستگاه شماره ۹ به محل حادثه اعزام شده و عملیات امدادی را آغاز کردند.

وی ادامه داد: آتش نشانان به سرعت سرنشین جلویی خودرو را که بر اثر شدت جراحت جان باخته بود، رها سازی کردند.

وی افزود: تنها مصدوم زن این حادثه هم که سرنشین عقب خودرو بود، جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.

به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز، نوروزی خاطرنشان کرد: آتش نشانان عملیات امدادی این حادثه را با ایمن سازی محل و تحویل صحنه حادثه به نیروی انتظامی خاتمه دادند.