به گزارش ترجمان صبح، ایرج شهین باهر با اعلام مطلب فوق افزود: اسفند سال ۹۸ ما اعلام کردیم که به هیچ عنوان مهمان قبول نمی‌کنیم و  مسافرپذیری  پارک‌ها را نیز محدود کردیم، ولی به خاطر تقویت روحیه شهروندان گلکاری در سطح شهر، پارک‌ها و بوستان‌ها انجام شد.

او ادامه داد: به خاطر حضور مردم در خانه و در جهت کاهش فشار و استرس حاصل از شیوع بیماری کرونا، سعی کردیم با حجم وسیعی از گلکاری، شادابی و نشاط را به شهر بیاوریم.

ایرج شهین باهر خاطرنشان کرد: مجموعه شهرداری در طول سال گذشته، ۸۰ درصد گل و گیاه مصرفی در شهر را تولید کرده است  و به علاوه گل‌هایی نیز  از سایر نقاط کشور خریده بودیم، که اگر کاشته نمی‌شدند، پژمرده شده و از بین می‌رفتند و برای پیشگیری از این کار، تصمیم به کاشت گرفتیم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، او یادآور شد: بالاخره بخشی از مردم مجبور به تردد در سطح شهر هستند و وظیفه ما است که شهر را همیشه سرزنده نگه داریم و روحیه نشاط را در بین شهروندان حفظ کنیم.