به گزارش ترجمان صبح، باتوجه به زحمات بی‌دریغ کادر درمان از ابتدای بحران کرونا، آستان قدس رضوی با اجرای طرح نسیم مهر رضوی از مدافعان سلامت تقدیر می کند.

گفتنی است با حضور خادمان رضوی و مسئولان استانی نمایندگی آستان قدس رضوی در آذربایجان شرقی امروز مرحله دوم طرح نسیم مهر رضوی در بیمارستان سینای تبریز باتوزیع  ۴۵۰ غذای متبرک حرم ،۳۱۳بسته متبرک حرم به نیت ۳۱۳یار امام زمان، و تجلیل ویژه از مدافعان سلامت پزشکان،کادر درمانی و پرستاران بیمارستان سینا اجرا شد.