به گزارش ترجمان صبح، کاظم حاجی پور روز چهارشنبه اظهار کرد: مجوز این میزان محصول در سه مرحله به اصناف صادر شده است و بازرسانان مدیریت بازرگانی نظارت مستمر و مستقیم بر توزیع آن در منطقه دارند.

وی اضافه کرد: همکاری با اداره اماکن و سایر ارگان ها و نظارت مستمر بر مجتمع ها، پاساژها و بازاردر خصوص تعطیلی اصناف غیرضروری، نظارت بر اصنافی که مایحتاج عمومی مردم را تامین می کنند.

وی همچنین گفت: نظارت مستقیم بر نانوایی ها از دیگر اقداماتی است که مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد ارس ‌برای مقابله با شیوع کرونا در محدوده ارس انجام داده است.

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ارس گفت: از این میزان مجوز صادر شده با هماهنگی ستاد کرونای استان آذربایجان شرقی، ۲۶ تن مواد ضدعفونی کننده دست در سطح داروخانه های استان توزیع شده است.