به گزارش ترجمان صبح – مهدی حافظ زاده / حسن روحانی امروز ۷ فروردین پس از یک ماه تاخیر بالاخره به شکل غیررسمی تن به اجرای طرح قرنطینه در کشور داد.
هرچند در سخنانش در جلسه هیات دولت کلمه قرنطینه را بکار نبرد ولی دستوراتش نشان داد کشور وارد این مرحله شده است.
اواسط اسفندماه دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و وزیر اسبق بهداشت و درمان از رسانه ملی با صراحت اعلام کرد چاره کار تعطیلی ادارات، بازارها و در خانه ماندن است.
حالا پس از یک ماه تاخیر دولت به ویژه شخص رئیس جمهور پی به تدبیر و برنامه آقای پزشکیان برده است.
از ۶ فروردین ادارات و بانک ها تقریبا تعطیل شده اند، دستور تعطیلی بازارها و مراکز پرتردد صادر شده و قرار است ورودی و خروجی شهرها به شکل ویژه ای بسته شود.
ای کاش حسن روحانی و دولتش زودتر به پیشنهاد کارشناسان تن می داد که در این صورت به قول خودش از میزان تلفات کاسته می شد.
رییس جمهور با قبول دیر هنگام پیشنهاد مسعود پزشکیان اگر بتواند با اقتدار طرح قرنطینه و اعمال برخی سختگیری ها را اجرا کند شاید بتواند کشور را از این پیچ خطرناک با کمترین هزینه انسانی نجات دهد.