به گزارش ترجمان صبح، یک منبع آگاه گفت: آوای انتظار تبریک نوروز با صدای رامبد جوان برای برخی خانواده ها باعث سوتفاهم شده و دردسرهایی ایجاد کرده است

بر اساس این گزارش، اوایل عید، به دنبال تماس فردی با گوشی همسر خود و شنیدن صدای یک مرد از آنسوی خط، می رفت تا کار دست این خانواده دهد

این منبع آگاه افزود: به دنبال رفع سوتفاهم خانوادگی، فرد مذکور قصد دارد علیه اوپراتور یاد شده شکایتی تنظیم نماید