به گزارش ترجمان صبح، محمدرضا عارف با انتشار این عکس نوشت: صدا و سیما که در برنامه‌های مختلفش نسبت به فراکسیون امید سیاست سانسور و حذف چهره‌های این فراکسیون را در پیش گرفته بود، حالا که منتی سر ما گذاشته و حداقل با دستمایه طنز بدل اینجانب را نشان داده است جای شکرش باقی است.
از آقای رشیدپور به‌واسطه این اقدام خلاقانه‌اش تشکر می‌کنم.