به گزارش ترجمان صبح، صفر شاسفند در این خصوص اظهار کرد: از مهم‌ترین مفاد این تفاهه نامه سرمایه گذاری، همکاری و مشارکت در ایجاد بانک بین المللی بود.

وی افزود: راه اندازی دانشگاه خارجی، احداث بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی و همچنین نوسازی مراکز گردشگری از دیگر مفاد مهم این تفاهم نامه است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، وی در پایان در خصوص محقق شدن این سرمایه گذاری در ارس گفت: بر اساس این تفاهم نامه تامین مالی مطالعات و احداث پروژه‌ها بر عهده سرمایه گذار است.