به گزارش ترجمان صبح، محمد حسین صومی اظهار کرد: ️تاکنون ۸ مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا در استان شناسایی شده و متاسفانه یک نفر از مبتلایان در استان فوت کرد.

وی در ادامه ابراز کرد: بیمارستان های استان آماده پذیرش بیماران در بیمارستان های منتخب شهر تبریزاست.

صومی خاطر نشان کرد: با توجه به احتمال افزایش بیماران به کرونا در دو هفته آینده درخواست داریم تا مردم اصول بهداشتی را رعایت کنند.