به گزارش ترجمان صبح، بعد از ظهر امروز با مشاهده متصاعد شدن دود از بانک قوامین شعبه چهار راه لاله تبریز، آتش نشانان ایستگاه شماره ۱۷ به محل اعزام شده و با پیشگیری از توسعه حریق، آن را مهار کردند.

آتش‌نشانان با استفاده از دستگاه‌های تخلیه دود اقدام به این کار کرده و پس از اتمام عملیات با در اختیار قرار دادن صحنه حادثه به عوامل نیروی انتظامی به عملیات خاتمه دادند.

به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، این حادثه صدمات جانی نداشت.