به گزارش ترجمان صبح، بر اساس مصوبه شورای اداری سازمان آرامستان های تبریز، ورودی وادی رحمت از طرف بزرگراه کسایی به عنوان “بلوار سرداران شهید” نامگذاری گردید.

میدان مقابل ساختمان اداری به نام “میدان شهدای مدافع حرم” و بلوار امتداد فاز یک و دو گلزار شهدا نیز به نام “بلوار شهدا” نامگذاری شده است.

بر اساس این گزارش، بلوار منتهی به ساختمان معراج (غسالخانه مردانه و زنانه) هم با عنوان بلوار معراج، پارکینگ بزرگ وادی رحمت به نام “پارکینگ معراج” و مسیر منتهی به سوی بلوک صدیقین هم به نام “بلوار صدیقین” نامیده شده است.


مسیر موجود در جوار پایگاه پدافند منتهی به شهرک اندیشه هم از این پس “بلوار شهدای پدافند هوایی” نامیده می شود.

این گزارش می افزاید، مسیر در دست احداث منتهی به فاز دو بلوک ۵۷ هم به نام “شهدای محراب” و مسیر مقابل بلوک حادثه قطار هم به عنوان “خیایان جنت الرضا” نامیده شده است.


در تصویر ذیل، نقشه و نامگذاری معابر وادی رحمت برای استفاده عموم پیوست شده است.