به گزارش ترجمان صبح، محمد حاجی‌پور  از برقرار بودن پروازهای فرودگاه شهید مدنی تبریز خبر داد و گفت: در حال حاضر، هیچ‌ مشکلی در خصوص پرواز هواپیماهای فرودگاه تبریز وجود ندارد.

وی ادامه داد: عملیات برف‌روبی در باند و سطوح پروازی فرودگاه شهید مدنی تبریز توسط پرسنل انجام گرفته و فرودگاه تبریز و باند آن برای نشست و برخاست هواپیماها با وجود بارش برف و کولاک آماده است.

وی توضیح داد: هواپیماها عملکرد بهتری در هوای سردتر و متراکم تر دارند و در صورتی‌که دید مناسب باشد، قادر به پرواز خواهند بود.