به گزارش ترجمان صبح، علیرضا اصغری گفت: با توجه به پیش بینی های اخیر سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه جدید بارشی به تبریز و احتمال بارش برف، تجهیزات زمستانی و برف روبی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در آماده باش کامل است.

او افزود: نیروهای این سازمان با تجهیزات کامل و با برف روب های جدیدی که امروز خریداری شده، آماده ارائه خدمات هستند.