به گزارش ترجمان صبح، مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز در خصوص بودجه پروژه قطار شهری تبریز گفت:در طول ۱۸ سال گذشته،  اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری های دکتر پزشکیان،  ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات دولتی مترو اختصاص یافته است که از این بودجه ۵۲۵ میلیارد تومان هزینه شد ، بقیه ۵۰۰ میلیارد باقی مانده نیز صرف تکمیل این پروژه خواهد شد.

وی با بیان اینکه جزو سازمان هایی هستیم که در حال حاضر مشکل مالی نداریم، گفت: خوشبختانه با تخصیص بودجه ۱۰۰۰ میلیاردتومانی مشکلات مالی سازمان رفع شد و در حاضر دو برابر بودجه عمرانی استان بودجه داریم.

با تلاش‌های انجام شده طی دو سال گذشته، عملیات عمرانی در فاز سه خط یک مترو تبریز (از ایستگاه میدان ساعت تا ایستگاه نور “ایستگاه پایانی”) قوت گرفت و این فاز با شکستن رکورد ریل گذاری در سال گذشته و پیشرفت قابل ملاحظه در طول یک سال اخیر با ایستگاه عبوری، افتتاح شد.

گفتنی است، پیگیری های دکتر پزشکیان در پروژه های شهری به متروی تبریز محدود نشده است،   تا امسال فقط شهرهای شیراز و مشهد و تهران ردیف بوجه دولتی برای احیای بافت فرسوده داشتند که با تلاش دکتر پزشکیان، شهر  تبریز هم صاحب بودجه شد.