مرتضی آبدار در گفت و گو‌ با ترجمان صبح از اطفاء حریق بازار تبریز خبر داد و گفت: حریق بازار مربوط به آتش سوزی در یک انبار واقع در ابتدای بازار صفی، کوچه انجمن بود.

وی ادامه داد: با اقدام به موقع اکیپ‌های آتش نشانی، حریق مهار شده و نیروهای امدادی مشغول لکه‌گیری هستند.

گفتنی است این آتش سوزی که ساعاتی پیش در بازار تبریز رخ داده بود با تلاش آتش نشانان به سرعت مهار و هم اکنون آتش نشانان مشغول عملیات لکه گیری هستند.