به گزارش ترجمان صبح، رکورد جهانی شنای تک انگشتی در ۶۰ ثانیه توسط ورزشکار تبریزی در روز گذشته با مسئولان و ناظرین اداره ورزش و جوانان شکسته شد.

اتابک ابراهیمی ورزشکار ۱۷ ساله تبریزی که به صورت تخصصی ورزشکار رشته رزمی کونگ فو است، توانست با ثبت تعداد ۴۶ شنای سوئدی در ۶۰ ثانیه، رکورد گینس را تغییر دهد. در حال حاضر نیز اقدامات لازم برای این موضوع به ثبت رسیده و وی منتظر بررسی نهایی سازمان جهانی رکوردهای گینس است.

گفتنی است پیش از این، یک ورزشکار پاکستانی با ثبت رکورد ۴۳ شنا سوئدی، توانسته بود این رکورد جهانی را به نام خود ثبت کند.