به گزارش ترجمان صبح، علی جهانگیری در جلسه هماهنگی تامین میوه شب عید در استان، گفت: این موضوع یکی از مهمترین دغدغه‌ها و اولویت‌های ما است و باید برای اجرای صحیح و بی نقص این طرح تلاش کنیم.

وی با اشاره به مشکلات توزیع میوه شب عید در جایگاه‌های توزیع میوه عنوان کرد: نبود نظارت کافی در سال‌های گذشته، باعث شد تا برخی افراد از این طرح سوءاستفاده کرده و به توزیع میوه بی کیفیت در بین مردم اقدام کنند.

وی در بخشی از سخنان خود از سازمان صمت و دستگاه‌های نظارتی خواست تا نظارت بیشتری در روند توزیع میوه شب عید در این جایگاه‌ها برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی داشته باشند.

جهانگیری افزود: اجرای این طرح باید به حدی موفق باشد که مردم، هیچ گونه احساس نارضایتی نداشته و نوروز خوبی را سپری کنند.

وی اظهار کرد: با همکاری سازمان صمت و سایر دستگاه‌های مسئول، سیب و پرتقال در جایگاه‌های توزیع میوه شب عید، با قیمت و کیفیت مناسب عرضه خواهد شد.

 وی افزود: قیمت گذاری این دو نوع میوه نیز در جلسات آتی، تصمیم گیری و از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی می شود.