به گزارش ترجمان صبح، بر اساس برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مهلت پنج روزه نامزدهای احراز صلاحیت نشده در هیاتهای نظارت برای ثبت اعتراض امروز به پایان می رسد.

بر این اساس داوطلبانی که صلاحیتشان در بررسی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تایید یا احراز نشده می توانند در این فرصت با مراجعه به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان اعتراض خود را ثبت کنند.

گفتنی است انتخابات مجلس یازدهم، دوم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.