به گزارش ترجمان صبح، محمد اسدی روز جمعه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل زراعی و بارش های نسبی و منطقه ای، کشت پاییز سال زراعی ۹۹-۹۸ با توجه به زمان های بارندگی تا پایان آبان ماه ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی امسال و بارش مناسب در مجموع ۳۷ هزار هکتار از اراضی به کشت گندم به صورت آبی و دیم اختصاص یافته که از این میزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار به صورت مکانیزه کشت شده است.

اسدی ادامه داد: با توجه به آمارهای موجود وضعیت فعلی زراعت شهرستان با عنایت به کشت ارقام آذر ۲، رصد،  سرداری و صدرا و بارش باران در اراضی دیم و پیشگام و میهن در اراضی نیمه آبی مناسب است.

وی افزود: علاوه بر ارقام ذکر شده، امسال رقم گندم صدرا و واران در اراضی دیم و رقم جوانصار برای اولین بار در راستای تغییر بذر دیم در شهرستان کشت شده است.

اسدی با اشاره به ظرفیت تولید بالای اراضی در شهرستان اهر، گفت: امسال در این راستا تاکنون بیش از یکهزار و ۳۲۵ تن کود شیمیایی و ۴۶۵ تن بذر اصلاح شده بین کشاورزان شهرستان توزیع شده است.