ترجمان صبح- پیام وثوقیان، شاید به این شاد هستید که سردار سلیمانی را از ما گرفتید اما بدانید حاج قاسم خود به دنبال شهادت بود، شما وسیله ای بودید برای رسیدن سردار ما به آرزوی دیرینه اش. دیگر سردار با آه و غصه نمی‌خواند “یاران همه رفتند، افسوس که جا مانده منم…” اما شاید نمی دانید که غم ما چیز دیگری است.

سردار ما صاحب نشان ذوالفقاری بود که بالاترین نشان نظامی و نشان رشادت در میدان های جنگ بود. سردار ما صاحب ۳ نشان فتح بود نشانی که توسط رهبر کشورمان به رزمندگان نبردهایی با پیروزی چشم‌گیر داده می‌شود. سردار ما صاحب ۱۰۰ ها میلیون قلب عاشق بود.

او از جنگ ایران و عراق، نبرد با سوداگران مرگ، نبرد با طالبان افغانستان، برچیدن داعش، نبرد در سوریه و عراق سربلند و با افتخار بیرون آمد. او کسی بود که بیش از ۴۰ سال از عمر خود را در میدان های جنگ و نبرد بوده است.

سردار ما عاشق واقعی مولایش علی (ع) بود و به تقلید از او که در هنگام نماز انگشتر عقیق خود را به گدایی بخشیده بود در هنگام نماز هم دل کودکی را نمیشکست و به خواسته او اهمیت میداد. او به تقلید از مولایش که یتیمان کوفه را پدری دیگر بود کودکان شهدای حرم و وطن را پدری دلسوز و عاشق بود.

سردار ما رفتنش هم عاشقانه بود. همانند فرزندان مولایش، امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) او هم با بدنی تکه تکه و دست قطع شده به دیدار خالق خود شتافت.
اما غم ما چیز دیگری است آقای ترامپ!

شما کسی هستید که برای فرار از حضور در میدان جنگ در ویتنام با پرداخت پول به پزشک معافیت پزشکی و عدم اعزام به جنگ ویتنام را گرفتید. و این درحالی‌ است که در آن مدت در سلامت کامل بوده و حتی در تیم فوتبال و بسکتبال دانشگاه تان هم بازی می‌کردید.

حال چرا باید سردار ما به دستور ترسویی مثل شما به شهادت برسد؟ نبود دشمنی لایق و شهادت به دست فردی ترسو که حتی در نشست خبری پس از شهادت دشمنش با صدایی لرزان و ترسان در تلاش برای توجیه کار خود است درد ماست جناب ترامپ!

پیغام فرستادید که ما هم در سطح کاری که شما کرده اید انتقام بگیریم. آقای ترامپ کلاهتان را قاضی کنید و پاسخ دهید. در کشور پهناور خود کسی را دارید که بتوان با تار موی سردار ما مقایسه کرد؟ ما در کشور ۸۰ میلیونی خود سرداری را داشتیم که شما در کشور ۳۲۷ میلیونی خود حتی نمیتوانید فردی را داشته باشید که نصف او باشد. ما حاج قاسم سلیمانی داشتیم و شما هیچ ندارید.

هرچه از بزرگی سردار و کوچکی شما بگوییم کم است و نمیتوانیم حق مطلب را ادا کنیم. اما بدانید :
گر پدر مرد ، تفنگ پدری هست هنوز
گر چه مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز

بسم الله الرحمن الرحیم …