ایرج شهین باهر در حاشیه بازدید از غرفه ترجمان صبح در حاشیه نمایشگاه کتاب و مطبوعات تبریز اظهار داشت: طرح ابتدایی پروژه میدان آذربایجان که مصوبات قانونی و کارشناسی داشت، بعدها با دخالت افراد مختلف، بدون اینکه جایی تصویب شود تغییر یافته است.

وی تغییر سیستم سازه ای بدون مطالعات ترافیکی و مهندسی را اصلی ترین عامل وضعیت کنونی میدان آذربایجان اعلام کرد و افزود: متاسفانه دخالت های غیرکارشناسی و غیرقانونی منجر به تغییرات اجرای پروژه گردیده است.

شهردار تبریز تاکید کرد: با توجه به برخی مشکلات ترافیکی موجود، از طریق سیستم حقوقی و قضایی پیگیر این موضوع هستیم.

شهین باهر در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان نسبت به اجرای شمع های بلااستفاده در مسیر تصریح کرد: شمع گذاری مسیر بر اساس طرح قبلی و برای پوشش سقف کانال تعبیه شده بود اما در طرح جدید عملا کارایی ندارند.

وی در عین حال، با بیان اینکه تلاش کردیم طرح تغییر یافته را نیز با سرعت به اتمام برسانیم گفت: بدنه پروژه میدان آذربایجان از نظر بصری نیز با طراحی و نماسازی مسیر زیباسازی خواهد شد.

شهردار تبریز با بیان اینکه این پروژه در برخی نقاط پاسخگوی ترافیک مدنظر نبود اظهار داشت: با اینحال اما وضعیت کنونی هم توانسته تا حد امکان نیازهای ترافیکی این میدان را رفع کرده و مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.

وی گفت: گرچه وضعیت کنونی ایراداتی دارد اما نباید مسایل را صفر و ۱۰۰ دید چراکه بسیاری از معضلات عبور و مرور در این مسیر رفع شده است.