به گزارش ترجمان صبح، رئیس شورای شهر اهر بر تلاش مضاعف سرپرست شهرداری اهر در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، زمینه‌سازی برای وحدت و همدلی بین همکاران شهرداری و تکریم ارباب رجوع و تسریع در حل مشکلات مردم را برای شهردار یادآور شد.

در این جلسه صمدعلی اکبرزاده بر ضرورت وحدت بین همکاران و جلوگیری از دودستگی و فراهم کردن فضای آرامش تاکید کرد.

بهبود جعفری سخنگوی شورا نیز تلاش برای کاهش نارضایتی مردم و ارائه ساز و کار در کاهش مراجعات مردمی با تعریف سامانه‌های جدید را مورد تاکید قرار داد.

اکبر عطایی معاون شهردار اهر نیز بر ضرورت رسیدگی به وضعیت رفاهی و اداری کارکنان و جلوگیری از پرونده‌سازی‌های بی‌مورد را یادآور شد و بر بهره‌مندی از تجربیات نیروهای با سابقه شهرداری تاکید کرد.

محمد سرقینی سرپرست شهرداری اهر نیز در این مراسم گفت شهرداری یک نهاد خدماتی است که سیاسی کاری در آن معنا ندارد و منبعد تلاش خواهد شد با برنامه‌ریزی لازم در خدمت مردم و ولی نعمتان انقلاب  باشیم.

وی گفت: دو دستگی و چند دستگی در شهرداری معنایی ندارد و همه ما باید فکر و هدفمان تقویت مجموعه با همراهی و همدلی باشد.

سرقینی سرپرست شهرداری اهر دارای مدرک کارشناسی ارشد  عمران، پایه ۲ طراحی، نظارت و اجرا بوده و از کارمندان رسمی وزارت کشور می‌باشد و در سوابق خود معاونت عمران و شهرسازی و معماری و مدیریت شهرداری مناطق ۱ و ۲ اهر را دارد.